Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close

YES Republic

Address: Իսահակյան 28
Founded: 10.2015
Number of employees: 1-15
Website: yesrepublic.fun
Phone: 060750055
About Us

YES! Republic-ը նախատեսված է 1.5-13 տարեկան հետաքրքրասեր, փնտրող, ստեղծագործող և կառուցող երեխաների համար: Սա մանկական ինտելեկտուալ ակումբ է,  ուր գործում են խաղի այլ կանոններ: Այստեղ երեխան դառնում է ի՛ր խոհանոցի, ի՛ր արվեստանոցի և ի՛ր երևակայության տիրակալը: Երեխայի փորձելու, ստեղծագործելու և հորինելու ցանկությանը YES! Republic-ում կա միայն մեկ պատասխան՝ ԱՅՈ:

Social media