Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close

World Vision Armenia

162 subscribers
Address: 1, Romanos Melikyan Street, Malatia-Sebastia, Yerevan
Website: www.wvarmenia.am
Phone: +374 10 74 91 18
About Us
Վորդլ Վիժնը քրիստոնեական բարեգործական կազմակերպություն է, որը կոչված է աշխատելու երեխաների, ընտանիքների և համայնքների հետ՝ հաղթահարելու աղքատությունը և անարդարությունը։ Հիմնադրվելով 1950 թ.-ին, Վորլդ Վիժնը գործում է աշխարհի մոտ 100 երկրներում և հետամուտ է յուրաքանչյուր երեխայի կյանքի լիարժեքությանը՝ ծառայելով բոլոր մարդկանց անկախ նրանց սեռից, կրոնական, ռասսայական կամ էթնիկ պատկանելությունից։ Վորլդ Վիժնը Հայաստան (ՎՎՀ) եկավ1988 թ.-ի դեկտեմբերին՝ անհետաձգելի օգնություն ցուցաբերելու աղետալի երկրաշարժից տուժածներին: Ճգնաժամային կարիքները հոգալուց հետո ՎՎՀ-ն ձեռնամուխ եղավ կյանքի որակական բարելավմանը համայնքներով մեկ և օգնելու հայերին վերականգնելու իրենց երկիրը։ Այժմ Վորլդ Վիժն Հայաստանը աշխատում է 194 համայնքներում, Հայաստանի վեց մարզերում և Երևանում` օժանդակելով մոտ 25,000 երեխաների և նրանց ընտանիքներին: Կազմակերպության ծրագրերը ներառում են շահերի պաշտպանության, առողջապահության, տնտեսական զարգացման, երեխաների պաշտպանության ու հոգևոր զարգացման ոլորտները: ՎՎՀ-ն իր գործունեությունը հիմնականում ծավալում է երկարաժամկետ (10-15 տարվա) Տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերի (ՏԶԾ) շրջանակում, որոնց ֆինանսավորումը գլխավորապես կատավրում է երեխաների հովանավորության միջոցով: