Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close

World Vision Armenia

163 subscribers
Address: 1, Romanos Melikyan Street, Malatia-Sebastia, Yerevan
Website: www.wvarmenia.am
Phone: +374 10 74 91 18
About Us
Վորդլ Վիժնը քրիստոնեական բարեգործական կազմակերպություն է, որը կոչված է աշխատելու երեխաների, ընտանիքների և համայնքների հետ՝ հաղթահարելու աղքատությունը և անարդարությունը։ Հիմնադրվելով 1950 թ.-ին, Վորլդ Վիժնը գործում է աշխարհի մոտ 100 երկրներում և հետամուտ է յուրաքանչյուր երեխայի կյանքի լիարժեքությանը՝ ծառայելով բոլոր մարդկանց անկախ նրանց սեռից, կրոնական, ռասսայական կամ էթնիկ պատկանելությունից։ Վորլդ Վիժնը Հայաստան (ՎՎՀ) եկավ1988 թ.-ի դեկտեմբերին՝ անհետաձգելի օգնություն ցուցաբերելու աղետալի երկրաշարժից տուժածներին: Ճգնաժամային կարիքները հոգալուց հետո ՎՎՀ-ն ձեռնամուխ եղավ կյանքի որակական բարելավմանը համայնքներով մեկ և օգնելու հայերին վերականգնելու իրենց երկիրը։ Այժմ Վորլդ Վիժն Հայաստանը աշխատում է 194 համայնքներում, Հայաստանի վեց մարզերում և Երևանում` օժանդակելով մոտ 25,000 երեխաների և նրանց ընտանիքներին: Կազմակերպության ծրագրերը ներառում են շահերի պաշտպանության, առողջապահության, տնտեսական զարգացման, երեխաների պաշտպանության ու հոգևոր զարգացման ոլորտները: ՎՎՀ-ն իր գործունեությունը հիմնականում ծավալում է երկարաժամկետ (10-15 տարվա) Տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերի (ՏԶԾ) շրջանակում, որոնց ֆինանսավորումը գլխավորապես կատավրում է երեխաների հովանավորության միջոցով:

Jobs at World Vision Armenia

The company currently has no vacancies

Look for jobs in similar companies or subscribe to World Vision Armenia page to receive notifications about vacancies posted by the company
address
Address
1, Romanos Melikyan Street, Malatia-Sebastia, Yerevan
Phone
Phone
+374 10 74 91 18