Get our free app. It won't take up space on your device

About Visonn

«ViSonn» ընկերությունը հիմնադրվել է 2012թ․։
«ViSonn» ընկերության աշխատանքային սկզբունքն է ներդնել կազմակերպություններում արդյունավետ, ժամանակակից և ճկուն մենեջմենթ, որն իրենից ներկայացնում է կառավարման արդյունավետ համակարգ։ 
«ViSonn» ընկերության թիմակիցները ողջ գործունեության ընթացքում ուսումնասիրել և ուսումնասիրում են տեղական շուկան, նրա բաց և թույլ կողմերը և պատկերացնում են այդ խնդիրների լուծման արդիական մեթոդները։
Մեր բազմամյա աշխատանքը տարբեր կազմակերպությունների հետ տվել է մեզ փորձ և աշխատանքային սկզբունք, որը մեզ թույլ է տալիս աշխատել ամենաբարդ թվացող իրավիճակներում։