Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close

Toruk

43 subscribers
Address: Yeghbayrutyan 5a
Phone: 060448616
About Us
Գործարանը ստեղծվել է 1931 թ-ին, իսկ 2002 թ-ին, ներգրավելով ևս 2 գործարան, վերակազմավորվել է որպես «ԲԻ ԷՅՋ ԲՐԵՆԴԻ ՔՈՄՓԱՆԻ» ՓԲԸ: Այսօր «ԲԻԷՅՋ ԲՐԵՆԴԻ ՔՈՄՓԱՆԻ»-ն իր գործունեությունը ծավալում է կոնյակագործության, գինեգործության, ինչպես նաև մրգային օղիների արտադրության ուղություններում: Այս ամենը իրագործվում է շուրջ 800 հմուտ մասնագետների աշխատանքի շնորհիվ:

Jobs at Toruk

The company currently has no vacancies

Look for jobs in similar companies or subscribe to Toruk page to receive notifications about vacancies posted by the company
Social media