Get our free app. It won't take up space on your device

"STONE LAND" LLC

ք․ Երևան, Ազատություն 27/1 (Երազ բիզնես կենտրոն)

About "STONE LAND" LLC

«Սթոուն Լենդ» ՍՊ ընկերությունը հիմնադրվել է 2012 թ-ին, զբաղվում է հանքարդյունաբերությամբ, բետոնի, գեղարվեստական տարրերի, երեսպատման սալիկների, սալիկի, քանդակների և խաչքարերի արտադրությամբ և վաճառքով։