Get our free app. It won't take up space on your device

About Soho Cargo

"Soho Logistics" ընկերությունն իրականացնում է բեռնափոխադրումներ 1997 թվականից։ Բեռնափոխադրումների հիմնական ուղղություններն են՝ Չինաստան, Ռուսաստան և Դուբայ։ Կազմակերպությունը տարեկան միջինում փոխադրում է ավլեի քան 4300 տոննա բեռ։ Մեզ համար կարևոր է, որ մեր աշխատակիցները սիրեն իրենց աշխատանքը և աշխատեն հնարավորինս լավ մթնոլորտում։ 

Կազմակերպությունում կարևորվում է թիմային ոգին, կազմակերպվածությունը, պատասխանատվությունը և տարբեր իրավիճակներում ճիշտ կողմնորոշվելու աշխատակիցների ունակությունները։