Get our free app. It won't take up space on your device

About Շինկո ՍՊԸ

Կազմակերպությունը իրականացնում է շինարարական աշխատանքներ էներգետիկ, քաղաքաշինական  և արդյունաբերական ոլորտներում: