Get our free app. It won't take up space on your device

Sargisoff Solutions

12/1 Komitas Avenue, apt. 1 Yerevan

About Sargisoff Solutions

Sargisoff solutions ընկերությունը առաջարկում է պարզ լուծումներ Ձեր տարաբնույթ խնդիրներին: Մեր պրոֆեսիոնալ աշխատանքային թիմը իրականացնում է հետևյալ ծառայությունները՝
1. Ֆինանսական և իրավաբանական խորհրդատվություն
2. Հաշվապահական հաշվառում
3. Կազմակերպության կորպորատիվ կառավարում և բիզնես ադիմինիստրացիայի վարում
4. Կադրային քաղաքականության մշակում և իրականացում
5. Բիզնեսի զարգացում, մարկետինգ, PR, գովազդային ծառայություններ
6. Կազմակերպության իրավական սպասարկում, շահերի ներկայացում  տարբեր պետական և ոչ պետական մարմիններում, դատական համակարգում: