Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close

Sahlevs LTD

15 subscribers
About Us
Սահլևս ՍՊԸ հիմնադրվել է 2009թ.: Զբաղվում է կրակայրիչների, բամբակյա փայտիկների և ատամի փայտիկների արտադրությամբ, մանրամեծածախ առևտրով ինչպես նաև ներմուծում և արտահանում է ապրանքներ: