Get our free app. It won't take up space on your device

Ռուբեն և Եղբայրներ ՍՊԸ

Subscribe

7 subscribers

Subscribe

7 subscribers

Գ. Շերամի 100

About Ռուբեն և Եղբայրներ ՍՊԸ

«Ռուբեն և Եղբայրներ» ՍՊԸ-ն վերանորոգման, ջեռուցման ապրանքների ներկրմամբ և վաճառքով զբաղվող խոշոր ընկերություն է Հայաստանում:
Շուրջ 26 տարի լինելով հայաստանյան  շուկայում՝ ընկերւթյունը սպառողին է առաջարկում բարձր որակ, ոճ և հարմարավետություն:
Մեծ և հուսալի ընկերություն, որտեղ կարևորում են աշխատակիցների անընդհատ մասնագիտական զարգ
ացումը և կարիերիայի աճի հնարավորությունները: