Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close

“RESO” INSURANCE CJSC

23 subscribers
Address: 62 Կոմիտասի պողոտա, Երևան
Website: www.reso.am
Phone: 060275757
About Us
«ՌԵՍՈ» ապահովագրական ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է 2008 թվականին: «ՌԵՍՈ» ԱՓԲԸ–ն հանդիսանում է «ՌԵՍՈ խմբի» անդամ: Վերջինս ստեղծվել է 2004 թվականին և այսօր իր մեջ ներառում է ավելի քան 20 կազմակերպություն, որոնք Ռուսաստանում և ԱՊՀ երկրներում գործում են ապահովագրության, կենսաթոշակային և լիզինգային ոլորտներում: “RESO” Insurance CJSC was founded in 2008. The company was licensed on October 10, 2008 for implementing a non-life insurance in 10 lines of insurance. RESO Insurance CJSC is a member of RESO Group, which incorporates more than 30 companies working in insurance, pensionery, developing, automobile, leasing and medical businesses in Russia and CIS.