Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close

Republican Union of Employers of Armenia

Website: www.employers.am
About Us
ՀԳՀՄ-ն հանդիսանում է` ինքնաֆինանսավորվող, ինքնակառավարվող, շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն, և որպես իրավաբանական անձ` համաձայն ՀՀ օրենսդրության գրանցվել է ՀՀ Արդարադատության նախարարության պետական ռեգիստրի կենտրոնական մարմնի կողմից: - Նպաստում է գործարար միջավայրի շարունակական բարելավմանը - Խթանում է փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացումը - Խթանում է երիտասարդության զբաղվածությունը - Աջակցում է կանանց ձեռնարկատիրության զարգացմանը - Հանրապետությունում տնտեսության զարգացման և արդիականացման նպատակով համագործակցում է այլ երկրների գործատուների միությունների հետ - Հանրապետությունում արդյունաբերության զարգացման ծրագրերի խթանում - Արտահանման խթանում

Jobs at Republican Union of Employers of Armenia

The company currently has no vacancies

Look for jobs in similar companies or subscribe to Republican Union of Employers of Armenia page to receive notifications about vacancies posted by the company