Get our free app. It won't take up space on your device

Republican Union of Employers of Armenia

About Republican Union of Employers of Armenia

ՀԳՀՄ-ն հանդիսանում է` ինքնաֆինանսավորվող, ինքնակառավարվող, շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն, և որպես իրավաբանական անձ` համաձայն ՀՀ օրենսդրության գրանցվել է ՀՀ Արդարադատության նախարարության պետական ռեգիստրի կենտրոնական մարմնի կողմից:
- Նպաստում է գործարար միջավայրի շարունակական բարելավմանը 
- Խթանում է փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացումը 
- Խթանում է երիտասարդության զբաղվածությունը
- Աջակցում է կանանց ձեռնարկատիրության զարգացմանը
- Հանրապետությունում տնտեսության զարգացման և արդիականացման նպատակով համագործակցում է այլ երկրների գործատուների միությունների հետ
- Հանրապետությունում արդյունաբերության զարգացման ծրագրերի խթանում
- Արտահանման խթանում