Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close

REGO INSURANCE CJSC

24 subscribers
Address: ՀՀ, ք․ Երևան, Կոմիտաս 62 շ., 93-93/1 տարածք
Number of employees: 16-50
Phone: 060505757
About Us

«ՌԵԳՈ ԻՆՇՈւՐԱՆՍ» Ապահովագրական ընկերությունը աջակցում է Հայաստանում քաղաքակիրթ ապահովագրական շուկայի զարգացմանը և հասարակության ապահովագրական մշակույթի կայացմանը:

«ՌԵԳՈ ԻՆՇՈւՐԱՆՍ» ապահովագրական ընկերությունն իր հաճախորդներին առաջարկում է՝

  • Գույքի ապահովագրություն,
  • Առողջության ապահովագրություն,
  • Փոխադրվող գույքի ապահովագրություն,
  • Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն,
  • Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրություն,
  • Ճանապարհորդության ապահովագրություն։

Jobs at REGO INSURANCE CJSC

The company currently has no vacancies

Look for jobs in similar companies or subscribe to REGO INSURANCE CJSC page to receive notifications about vacancies posted by the company
address
Address
ՀՀ, ք․ Երևան, Կոմիտաս 62 շ., 93-93/1 տարածք
address
Number of employees
16-50
Phone
Phone
060505757
Industry
Industry
Legal, Insurance
Social media