Get our free app. It won't take up space on your device

Ռազմավարական բիզնես

Subscribe

7 subscribers

Subscribe

7 subscribers

About Ռազմավարական բիզնես

«Ռազմավարական բիզնես» կրթական և խորհրդատվական կենտրոնը բիզնեսին առընչվող պրոֆեսիոնալ կուրսերի կազմակերպումով ու խորհրդատվությամբ զբաղվող ընկերություն է: Մեր նպատակն է ապահովել հայկական բիզնեսի պրոֆեսիոնալացումն ու զարգացումը: Այդ խնդիրը լուծելու համար մենք համագործակցում ենք լավագույն մասնագետների հետ և նարնց միջոցով բիզնեսի կայուն զարգացման նախապայմաններ ենք ստեղծում: Մենք  թրեյնինգներ ենք կազմակերպում: «Ռազմավարական բիզնեսը» թրեյնինգներ է կազմակերպում ինչպես անվճար, այնպես էլ՝ վճարովի: Թրեյնինգները պատրաստվում են անհատական ինչպես պատվերներով, այնպես էլ ըստ նախանշված թեմաների: Մեր հետաքրքրությունների սահմաններն են.

    Բիզնես:
    Ռազմավարական հաղորդակցություն:
    Անձնային զարգացում: