Get our free app. It won't take up space on your device

Prudence

ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 105/1, գրասենյակ 505

About Prudence

Պրուդենս ՓԲ ընկերությունը հիմնադրվել է 2009 թվականին և մատուցում է իրավախորհրդատվական և դատական ներկայացուցչության ծառայություններ մասնավոր իրավունքի ոլորտում: Ընկերության հաճախորդների թվում են հայկական և արտասահմանյան իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք: