Get our free app. It won't take up space on your device

About Prime Solutions

“Prime Solution”-ն առաջարկում է հետեւյալ ծրագրային լուծումները.

•օպերացիոն համակարգերի տեղադրում եւ կարգաբերում/վերաշտկում//կազմաձեւում/

•պրոֆեսիոնալ եւ ոչ պրոֆեսիոնալ ծրագրային փաթեթների տեղադրում ու կարգաբերում

•կոշտ սկավառակի ինֆորմացիայի վերականգնում

•համակարգչային վարակների եւ վնասակար ֆայլերի հեռացում

•ծրագրային թարմացում եւ կարգաբերում

•ծրագրային թերությունների հայտնաբերում եւ վերացում

•սարքերի ծրագրային ապահովման տեղադրում եւ կարգաբերում

• BIOS-ի թարմացում եւ կարգաբերում

• ծրագրային դիագնոստիկա

• Հեռահար սպասարկման Համակարգերի տեղադրում