Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close

Plexonic

Address: 9 Ալեք Մանուկյան փողոց, Երևան
Website: www.plexonic.com
Phone: +37460612239
About Us
Plexonic-ը ԱՄՆ-ում գրանցված խաղերի ծրագրավորման ընկերություն է, հիմնված 2008 թ-ին: Մեր ընկերութւյունը ստեղծել է ավելի քան 45 տարբեր խաղեր, որոնք խաղացվում են 100 միլիոնավոր մարդկանց կողմից. Panda Jam, Paint Monsters, Versus Run and Pet Savers! Այցելեք մեր վեբ-կայք ավելի մանրամասն տեղեկատվության համար:

Jobs at Plexonic

The company currently has no vacancies

Look for jobs in similar companies or subscribe to Plexonic page to receive notifications about vacancies posted by the company
address
Address
9 Ալեք Մանուկյան փողոց, Երևան
Phone
Phone
+37460612239