Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close

Plexonic

Address: 9 Ալեք Մանուկյան փողոց, Երևան
Website: www.plexonic.com
Phone: +37460612239
About Us
Plexonic-ը ԱՄՆ-ում գրանցված խաղերի ծրագրավորման ընկերություն է, հիմնված 2008 թ-ին: Մեր ընկերութւյունը ստեղծել է ավելի քան 45 տարբեր խաղեր, որոնք խաղացվում են 100 միլիոնավոր մարդկանց կողմից. Panda Jam, Paint Monsters, Versus Run and Pet Savers! Այցելեք մեր վեբ-կայք ավելի մանրամասն տեղեկատվության համար:

Jobs at Plexonic

The company currently has no vacancies

Look for jobs in similar companies or subscribe to Plexonic page to receive notifications about vacancies posted by the company