Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close

Pastrami

Address: Թումանյան 38
Website: www.pastrami.am
Phone: 011611711
About Us
Pastrami Yerevan ռեստորանը ներկայացնում է աշխարհառչակ Փասփրամի դելիկատեսը։ Ռեստորանում մատուցվում են Փասթրամիից սենդվիչներ, այնպես ինչպես մատուցվում են Նյու Յերքում։ Ռեստորանը մատուցում է նաև գուրմե բուրգերներ, որոնք պատրաստվում են բացառապես առանց հավելումների։

Jobs at Pastrami

The company currently has no vacancies

Look for jobs in similar companies or subscribe to Pastrami page to receive notifications about vacancies posted by the company
address
Address
Թումանյան 38
website
Website
Phone
Phone
011611711