Get our free app. It won't take up space on your device
Պապիրուս Գլոբալ logo

Պապիրուս Գլոբալ

Հակոբ Հակոբյան

About Պապիրուս Գլոբալ

Պապիրուս գլոբալ ՍՊԸ-ն ուղղակի համագործակցում է թուղթ արտադրող միջազգային խոշոր կազմակերպությունների հետ, որը թույլ է տալիս մեզ տեղական շուկայում առաջատար դիրքեր զբաղեցնել: Ընկերությունը ներմուծում է և վաճառում տպագրական թուղթ, փաթեթավորման թուղթ և դեկորատիվ թղթի տեսակներ։

Մեր ընկերությունը զգալիորեն աճել է վերջին տարիների ընթացքում, բայց մեր հիմնական խոստումը անփոփոխ է` տրամադրել որակյալ ծառայության մեր բոլոր հաճախորդներին, մեծ թե' փոքր, տեղական թե' միջազգային.

Մեր ընկերության հաջողությունը չափվում է  ազնվության և պատասխանատվության սկզբունքներով: