Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close
Address: ք.Երևան, Մանանդյան 33/27
Phone: +37411220004
About Us
Ընկերությունը զբաղվում է կանանց հագուստի մանրածախ և մեծածախ վաճառքով: Գործունեության հասցեներն են. ք.Երևան, Իսահակյան 22/8 - Մետրոնոմ առևտրի կենտրոն ք.Երևան, Արշակունյաց 34/3 - Երևան Մոլլ առևտրի կենտրոն ք.Երևան, Փափազյան 8 - Ռիո Մոլլ առևտրի կենտրոն
Jobs at ORSAY
Accountant
deadline: 10/9/2022
Yerevan