Get our free app. It won't take up space on your device

Optimum Energy

Subscribe

6 subscribers

Subscribe

6 subscribers

About Optimum Energy

Օպտիմում Էներջի ընկերությունը հիմնադրվել է 2013թ.-ին: Ընկերությունը զբաղվում է.
Էներգետիկ աուդիտով,
Էներգետիկ ծառայությունների մատուցման պայմանագրերով (EPS, ESCO)
Վերականգնվող էներգիայի համակարգերի տեղադրումով
ՋՕՕ համակարգերով
Լուսավորության համակարգերի վաճառքով,
Վավերացման և Պահպանման ծառայություններով
Կանաչ շենքերի նախագծմամբ
2020 թ.-ին ընկերությունը ստացել է որակի ISO 9001:2015 հավաստագիր։