Get our free app. It won't take up space on your device

"Նյուտոնիկ" նախակրթարան

Իսահակյան թ., 5/6

About "Նյուտոնիկ" նախակրթարան

"Նյուտոնիկ" նախակրթարանը գործում է` անընդհատ հանդես գալով նոր նախաձեռնություններով, որոնք միտված են երեխայի արդյունավետ կրթադաստիարակչական առօրյայի կազմակերպմանը: 

Նպատակ ունենալով կրթելու և դաստիարակելու ստեղծագործական, քննադատական և ազատ մտածելակերպ ունեցող ապագա քաղաքացիներ` նախակրթարանում ներդրվել և արմատավորվել են համագործակցային մեթոդներ: