Get our free app. It won't take up space on your device

Նուրիշ

Dalma Garden Mall, Tsitsernakaberd Highway, Yerevan

About Նուրիշ

Նուրիշի ստեղծման իսկ օրվանից հաջողվել է ստեղծել ոգեշնչող աշխատանքային միջավայր, որն էլ անդրադառնում է հաճախորդների սպասարկման բարձր որակի և շուկայում մեր նվաճումների վրա: