Get our free app. It won't take up space on your device

NewWay

Subscribe

6 subscribers

Subscribe

6 subscribers

91 Teryan Street, Yerevan

About NewWay

Նյու Ուեյ ուսումնական կենտրոնը հանդիսանում է ոչ պետական կազմակերպություն, որի նպատակն է կազմակերպել լեզվի ուսուցման միջոցառումներ, անցկացբել թրեյնինգներ  և մոտիվացնել թիրախային խմբերին լեզվի ուսուցման գործընթացում:
Մեր առաքելությունն է մատուցել նորարարական և ժամանակակից լեզվի ուսուցման հետաքրքիր ծրագրեր ինչպես նաև ստեղծել գիտելիքի և լեզվի հմտությունների ձեռքբերման ՆՈՐ ՈՒՂԻ: Մենք ունենք մեր ուրույն ձեռագիրը ուսումնական ծրագրերի մշակման և մատուցման գործընթացում: Չնայած այն հանգամանքին, որ ուսումնական կենտրոնը բավականին երիտասարդ է շուկայում, այն լայն տարածում է գտել հասարակության մեջ և օրեցօր աճում են կենտրոնի ուսանողների թիվը: 

Ծրագրերի մատուցման մեր մեթոդիկան շատ պարզ է:

Մենք մատուցում ենք այն ինչ ուսանողներին է անհրաժեշտ: Ուսումնական կենտրոնը մշտապես հարստացնում և թարմացնում  է իր դասավանդման ծրագրերը կրթական բովանդակությամբ և դիտակտիկ նյութերով : Դասերի ընթացքում լայնորեն կիրառվում են մեդիա ծրագրեր: Մեր դասախոսական կազմը մշտապես խորհրդակցում է և հաճախակի կազմակերպում է փորձի փոխանակում արտերկրում դասավանդող մասնագետների հետ:

Մեր ծրագրերը 

Մենք սովորեցնում ենք, թե ինչպես օգտագործել օտար լեզուն գործնականում: Մենք աջակցում ենք, որ ուսանողները զգան լեզուն այնպես ինչպես  լեզվի կրողները: Եվ ամենակարևորը ստեղծում ենք հնարավորություն զարգացնելու լեզուն կիրառելու այն ունակությունը, որին տիրապետում են լեզվի կրողները:  

	Ընդհանուր անգլերեն
	Բիզնես անգլերեն
	TOEFL / IELTS
	Երեխաների անգլերեն
	ՏՏ անգլերեն
	Հյուրանոցային անգլերեն
	Իրավաբանական անգլերեն
	Ֆիլմեր
	Անգլերեն Ձեր կազմակերպությունում
	Հայերեն արտասահմանցիների համար

Կարևոր հատկանիշներ

	Մենք չենք առաջարկում միատեսակ լուծում լեզվի դսավանդման մեջ:
	Մենք արդարացնում ենք Ձեր բազմատեսակ սպասումները՝ սկսած ընդհանուրից մինչև բարձր մասնագիտացված դասընթացներ:  
	Մենք միշտ վերլուծում ենք Ձեր պահանջները և առաջարկում Ձեզ համապատասխան կուրս:  
	Մենք ունենք լուծումներ Ձեր բոլոր ուսումնական պահանջների համար: