Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close

NewWay

6 subscribers
Address: 91 Teryan Street, Yerevan
Phone: 060 27 07 20
About Us
Նյու Ուեյ ուսումնական կենտրոնը հանդիսանում է ոչ պետական կազմակերպություն, որի նպատակն է կազմակերպել լեզվի ուսուցման միջոցառումներ, անցկացբել թրեյնինգներ և մոտիվացնել թիրախային խմբերին լեզվի ուսուցման գործընթացում: Մեր առաքելությունն է մատուցել նորարարական և ժամանակակից լեզվի ուսուցման հետաքրքիր ծրագրեր ինչպես նաև ստեղծել գիտելիքի և լեզվի հմտությունների ձեռքբերման ՆՈՐ ՈՒՂԻ: Մենք ունենք մեր ուրույն ձեռագիրը ուսումնական ծրագրերի մշակման և մատուցման գործընթացում: Չնայած այն հանգամանքին, որ ուսումնական կենտրոնը բավականին երիտասարդ է շուկայում, այն լայն տարածում է գտել հասարակության մեջ և օրեցօր աճում են կենտրոնի ուսանողների թիվը: Ծրագրերի մատուցման մեր մեթոդիկան շատ պարզ է: Մենք մատուցում ենք այն ինչ ուսանողներին է անհրաժեշտ: Ուսումնական կենտրոնը մշտապես հարստացնում և թարմացնում է իր դասավանդման ծրագրերը կրթական բովանդակությամբ և դիտակտիկ նյութերով : Դասերի ընթացքում լայնորեն կիրառվում են մեդիա ծրագրեր: Մեր դասախոսական կազմը մշտապես խորհրդակցում է և հաճախակի կազմակերպում է փորձի փոխանակում արտերկրում դասավանդող մասնագետների հետ: Մեր ծրագրերը Մենք սովորեցնում ենք, թե ինչպես օգտագործել օտար լեզուն գործնականում: Մենք աջակցում ենք, որ ուսանողները զգան լեզուն այնպես ինչպես լեզվի կրողները: Եվ ամենակարևորը ստեղծում ենք հնարավորություն զարգացնելու լեզուն կիրառելու այն ունակությունը, որին տիրապետում են լեզվի կրողները:  Ընդհանուր անգլերեն  Բիզնես անգլերեն  TOEFL / IELTS  Երեխաների անգլերեն  ՏՏ անգլերեն  Հյուրանոցային անգլերեն  Իրավաբանական անգլերեն  Ֆիլմեր  Անգլերեն Ձեր կազմակերպությունում  Հայերեն արտասահմանցիների համար Կարևոր հատկանիշներ  Մենք չենք առաջարկում միատեսակ լուծում լեզվի դսավանդման մեջ:  Մենք արդարացնում ենք Ձեր բազմատեսակ սպասումները՝ սկսած ընդհանուրից մինչև բարձր մասնագիտացված դասընթացներ:  Մենք միշտ վերլուծում ենք Ձեր պահանջները և առաջարկում Ձեզ համապատասխան կուրս:  Մենք ունենք լուծումներ Ձեր բոլոր ուսումնական պահանջների համար:

Jobs at NewWay

The company currently has no vacancies

Look for jobs in similar companies or subscribe to NewWay page to receive notifications about vacancies posted by the company