Get our free app. It won't take up space on your device

Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով

About Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով

Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը ինքնավար մարմին է, որն իրականացնում է տնտեսական մրցակցության պաշտպանությունը: Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նպատակն է պաշտպանել եւ խրախուսել ազատ տնտեսական մրցակցությունը, ապահովել բարեխիղճ մրցակցության համար անհրաժեշտ միջավայր, նպաստել ձեռնարկատիրության զարգացմանը եւ սպառողների շահերի պաշտպանությանը Հայաստանի Հանրապետությունում: