Get our free app. It won't take up space on your device

Մեծ Ծիածան ՍՊԸ

Կոմիտաս 55, Նորքի 3-րդ զանգված՝ Ս․ Սաֆարյան 8/8, Կոմիտաս Վիկտոր Համբարձումյան 91

About Մեծ Ծիածան ՍՊԸ

Մեծ Ծիածան մարկետների ցանցը ներկայացնում է տնտեսական ապրանքների ավելի քան 25.000 տեսակ: Այն շուկայում է արդեն 10 տարի: