Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close

"Մ.Ս․ ՎՕԼ Թրեյդ" ՍՊԸ

Address: 116 Սևան փողոց, Yerevan
Website: emes24.com
About Us
EMES ընկերությունը հիմնադրվել է 2011թ.-ին և զբաղվում է լվացող, մաքրող միջոցների ՀՀ ներմուծմամբ և բաշխմամբ: Ընկերությունը հանդիսանում է գերմանական Domal, Domax, Wohl, OHO, Frottee, Neon, Perfekt, Triks և լեհական՝ Clovin, Multicolor, Praktik, Spiro, Clever, Dr. Prakti բրենդների պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում: