Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close

"Մ.Ս․ ՎՕԼ Թրեյդ" ՍՊԸ

Address: 116 Սևան փողոց, Yerevan
Website: emes24.com
About Us
EMES ընկերությունը հիմնադրվել է 2011թ.-ին և զբաղվում է լվացող, մաքրող միջոցների ՀՀ ներմուծմամբ և բաշխմամբ: Ընկերությունը հանդիսանում է գերմանական Domal, Domax, Wohl, OHO, Frottee, Neon, Perfekt, Triks և լեհական՝ Clovin, Multicolor, Praktik, Spiro, Clever, Dr. Prakti բրենդների պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում:

Jobs at "Մ.Ս․ ՎՕԼ Թրեյդ" ՍՊԸ

The company currently has no vacancies

Look for jobs in similar companies or subscribe to "Մ.Ս․ ՎՕԼ Թրեյդ" ՍՊԸ page to receive notifications about vacancies posted by the company
address
Address
116 Սևան փողոց, Yerevan
website
Website