Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close

M-Group LLC

19 subscribers
Website: www.mgroup.am
Phone: 044 001 001
About Us
«Մ-Գրուպը» հանդիսանում է շինարարական բազմապրոֆիլ գործունեություն ծավալող ընկերությունների խումբ: Ընկերությունը զարգացնում է գործունեությունը Հայաստանում, Ռուսաստանում, Վրաստանում, Ղազախստանում, Բելառուսում, Ուզբեկստանում, Տաջիկստանում և այլ երկրներում: «Մ-Գրուպը» առաջարկում է շինարարական ծառայությունների լայն փաթեթ աշխարհի տարբեր երկրներում տեղակայված 10 մասնաճյուղերի միջոցով՝ ստեղծելով հավելյալ արժեք բոլոր հաճախորդների և գործընկերների համար՝ անհատներից մինչև խոշոր ձեռնարկություններ, ինչպես նաև առանձին վերցրած երկրներ: Մեր բոլոր նախագծերը ուղղված են ինչպես մեր երկրի, մեր ժողովրդի, այնպես էլ մեր գործընկերների զարգացմանն ու բարգավաճմանը ողջ աշխարհում: «Մ-Գրուպ» ՍՊԸ-ն առաջարկում է տարբեր հզորության ենթակայանների, բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծերի, խորքային հորերի հորատման, տարբեր նշանակության ջրագծերի, հիդրոէլեկտրակայանների, պոմպակայանների, ինչպես նաև գազալցակայանների կառուցման բարձրակարգ ծառայություններ։ «Մ-Գրուպ» ՍՊԸ-ն գործունեություն է ծավալում նաև քաղաքացիական շինարարության ոլորտում՝ իրականացնելով բնակելի և հասարակական նշանակության շենքերի, շինությունների կապիտալ շինարարության, վերանորոգման, մոնոլիտ կարկասների կառուցման, ներքին և արտաքին հարդարման աշխատանքներ: Ընկերության տեխնիկական հագեցվածությունը և փորձառությունը թույլ են տալիս նշված ծառայությունները մատուցել ինչպես համապարփակ նախագծերի տեսքով, այնպես էլ առանձին-առանձին։ M-Group is a group of companies that conducts multidisciplinary construction activities. The company operates in Armenia, Russia, Georgia, Kazakhstan, Belarus, Uzbekistan, Tajikistan and other CIS countries. M-Group offers a wide range of construction services through its 10 branches located in different countries around the world, creating additional value for all customers and partners, from individuals to large enterprises and separate countries. All our projects aim at the development and prosperity of our country, our people as well as our partners around the world. “M-Group” company offers high-level services of drilling wells, constructing water pipes for different purposes, hydroelectric plants, pumping stations, substations of different power, high-voltage transmission lines, and gas stations. M-Group company also operates in the sphere of civil construction, implementing projects of constructing residential and public buildings, monolithic slabs, renovation, internal and external finishing works. The technical capacity and the experience of the company allow to provide the services mentioned above both in the form of a comprehensive project and separately.

Jobs at M-Group LLC

The company currently has no vacancies

Look for jobs in similar companies or subscribe to M-Group LLC page to receive notifications about vacancies posted by the company
Social media