Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close

Լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ կրթահամալիր

Address: Երևան Նորքի այգիներ 193
Website: deaflife.am
Phone: +374 10 651060
About Us
Լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ կրթահամալիրը զբաղվում է լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների կրթությամբ: