Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close

«Լիկվոր» ՓԲԸ

18 subscribers
Address: ք. Երևան, Քոչինյան 7/9
Website: www.liqvor.com
Phone: +37460378809
About Us
«Լիկվոր» ընկերությունը հիմնադվել է 1991 թվականին: Ընկերությունը Հայաստանում առաջին դեղ արտադրող ոչ պետական ընկերությունն է: «Լիկվոր» ընկերության արտադրանքը` որպես հիմնական բուժման միջոց, լայնորեն կիրառվում է Հայաստանի առողջապահական համակարգում, ինչպես նաև արտահանվում է ավելի քան 7 երկրներ:

Jobs at «Լիկվոր» ՓԲԸ

The company currently has no vacancies

Look for jobs in similar companies or subscribe to «Լիկվոր» ՓԲԸ page to receive notifications about vacancies posted by the company
address
Address
ք. Երևան, Քոչինյան 7/9
website
Website
Phone
Phone
+37460378809