Get our free app. It won't take up space on your device

ԿԱՍԿԱԴ ԳՐՈՒՊ

Շիրակի 43/3

About ԿԱՍԿԱԴ ԳՐՈՒՊ

Էլեկտրոդներ
Եռակցման պղնձապատ մետաղալար
Գամասեխ
Էլեկտրոդի բռնակ
Կտրող և հղկող սկավառակներ
Մեխ, Սեպաձև խարիսխ
Պտուտակ ցինկ