Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close

Կասադել Սթոր ՍՊԸ

48 subscribers
Address: Օգանովի 7/43,Անդրանիկի 129/2, Բաշինջաղյան 1106,Չեխովի 6/35 ք.Աշտարակ Տիգրան Մեծի 42/1
Number of employees: 1-15
Phone: 098951014, 095521010
About Us

<<Կասադել Սթոր >> տնտեսական խանութների ցանցը սկսել է գործել Հայաստանում 2012 թվականից :Մեր ցանցում դուք կգտնեք այն ամենը ,ինչ անհրաժեշտ է ձեր տան և խնամքի համար

Jobs at Կասադել Սթոր ՍՊԸ
address
Address
Օգանովի 7/43,Անդրանիկի 129/2, Բաշինջաղյան 1106,Չեխովի 6/35 ք.Աշտարակ Տիգրան Մեծի 42/1
address
Number of employees
1-15
Phone
Phone
098951014, 095521010