Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close

ԻՐՏԵԿ

Address: 42/1, 63 Avet Avetisyan Street, Yerevan
Website: IRTEK.am
About Us
Legal Information Center maintains and distributes IRTEK Database on Laws and other Legal Acts of Armenia. Իրավական Տեղեկատվական Կենտրոնը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի ԻՐՏԵԿ համակարգի ստեղծողը և տարածողը։
Jobs at ԻՐՏԵԿ
Հաշվապահ / հաշվետար
deadline: 6/3/2023
Yerevan