Get our free app. It won't take up space on your device

«Իրավունքի Եվրոպա միավորում» ՀԿ

Subscribe

13 subscribers

Subscribe

13 subscribers

Եկմալյան 7, բն. 6

About «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» ՀԿ

ԻԵՄ-ի առաքելությունն է ուսուցանել, տարածել և ամրապնդել համամարդկային հիմնարար արժեքները՝ մարդու ազատությունը, մարդկային արժանապատվությունը, արդարությունը, որոնք կյանքի են կոչվում մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների պաշտպանության, ժողովրդավարության ամրապնդման եւ իրավունքի գերակայության հաստատման միջոցով: Նպատակը եւ միջոցները Եվրոպայի՝ մեր ընկալումը բխում է այն համոզմունքից, որ Եվրոպան վեր է աշխարհագրական և քաղաքական սահմաններից:
Փոխարենը, այն համաշխարհային քաղաքակրթության և մարդկային մշակույթի հոգևոր բարձունք է, մի աշխարհի խոստում, որը ենթարկվում է համամարդկային բանականության, ինչպես նաև բոլոր տիպի արարքներն ու պահանջները հրապարակայնորեն հիմնավորելու թելադրանքին, ինչն այն բաց է դարձնում օտարի առջև: Դիմացինի արժանապատվության նկատմամբ հարգանքի այս բաց դաշտում է, որ մենք նպատակ ունենք զարգացնելու և ամրապնդելու Եվրոպայի եւ Հայաստանի միջև ընթացող երկխոսությունը:
Մեր նպատակն է տարածել այս արժեքները պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման, դատական իշխանության մարմինների ու պաշտոնատար անձանց, իրավաբանների, քաղաքացիակական հասարակության և լայն հանրության շրջանում:
ԻԵՄ-ը ձգտում է նպաստել հանրային կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը, պետական կառավարման ու տեղական ինքնակառման մարմինների և պաշտոնատար անձանց կողմից բաց ու թափանցիկ աշխատանքի և քաղաքացիների առջև հաշվետու լինելու չափազանց կարևոր պարտավորության գիտակցմանը և կատարմանը: