Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close

IAB International Academy of Business

Address: 2A Agatangeghos Str., 0023 Yerevan
Website: www.iab.academy
Phone: 010 542311
About Us
ԱՅ ԷՅ ԲԻ ԲԻԶՆԵՍԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ Վ Ե Ր Ա Փ Ո Խ Ե Լ Ո Վ Հ Ա Ղ Ո Ր Դ Ա Կ Ց Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ը , Կ Ա Ր Ի Ե Ր Ա Ն Ե Վ Բ Ի Զ Ն Ե Ս Ը Այ Էյ Բի Բիզնեսի Միջազգային Ակադեմիան հիմնադրվել է 2001թ-ին: Ակադեմիայի առաքելությունն է` ապահովել մարդկային ռեսուրսների զարգացումն ու աճը Հայաստանում և տարածաշրջանում` առաջարկելով մասնագիտական վերապատրաստման և խորհրդատվական ծառայությունների մշտապես նորացվող լայն շրջանակ: Այ Էյ Բի Բիզնեսի Միջազգային Ակադեմիայի 3 հիմնական բաժիններն են՝ - Միջազգային Որակավորումներ - Լեզվի Կատարելագործում - Բիզնես Դասընթացներ Ստեղծման պահից Այ Էյ Բի Բիզնեսի Միջազգային Ակադեմիան հանդիսանում է մի շարք միջազգային մասնագիտական կրթական համակարգերի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում: Այ Էյ Բի Բիզնեսի Միջազգային Ակադեմիայի հաջողության հիմքում ընկած է շարունակական նորարարությունների կիրառումը, դասընթացը հաճախորդի պահանջներին հարմարեցնելու կարողությունը և դասավանդման երկար տարիների փորձ ունեցող բարձրակարգ մասնագետները: 15 տարվա ընթացքում կուտակած հարուստ փորձը թույլ է տալիս արագ և արդյունավետորեն արձագանքել անհատների մասնագիտական զարգացման կարիքներին, ինչպես նաև աջակցել կազմակերպություններին՝ կադրերի մասնագիտական հմտությունների աճի գործընթացում: ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ՎԵՐԱՓՈԽԵԼՈՎ ԿԱՐԻԵՐԱՆ Այ Էյ Բի Բիզնեսի Միջազգային Ակադեմիան հանդիսանում է Երդվյալ որակավորված հաշվապահների ասոցիացիայի (ACCA, Մեծ Բրիտանիա) միակ հավատարմագրված “Ոսկյա” գործընկերը տարածաշրջանում, համակարգչահենք քննության միակ կենտրոնը, Մենեջմենթի արտոնագրված ինստիտուտի (CIMA, Մեծ Բրիտանիա) ինչպես նաև Ռիսկերի կառավարման մասնագետների գլոբալ ասոցիացիայի միակ գործընկերը Հայաստանում: Այ Էյ Բի Բիզնեսի Միջազգային Ակադեմիան առաջարկում է քննական նախապատրաստական դասընթացներ հետևյալ միջազգային որակավորումների համար. - PMP® (Project Management Professional), PMI, USA - FRM (Financial Risk Manager), GARP, USA - ICBRR (International Certificate in Banking Risks and Regulations), GARP, USA - Foundation of Financial Risk, GARP, USA - CertIA (Certificate in International A

Jobs at IAB International Academy of Business

The company currently has no vacancies

Look for jobs in similar companies or subscribe to IAB International Academy of Business page to receive notifications about vacancies posted by the company
address
Address
2A Agatangeghos Str., 0023 Yerevan
website
Website
Phone
Phone
010 542311