Get our free app. It won't take up space on your device

ՀՕՖ-ի Երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամ

Subscribe

25 subscribers

Subscribe

25 subscribers

Կ․Ուլնեցի 64

About ՀՕՖ-ի Երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամ

Հայ օգնության ֆոնդի Երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամը (ՀՕՖ ԵԱԿՀ) իր գործունեությունը սկսել է 2000 թվականից և մինչ այժմ ծառայություններ է մատուցել ավելի քան 19600 երեխայի ու ծնողի/խնամակալի և ապաստանել ճգնաժամի իրավիճակում գտնվող ավելի քան 1600 երեխայի:
Հիմնադրամի շահառուները կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 3-18 տարեկան երեխաներն ու նրանց ընտանիքներն (ծնողներ/խնամողներ) են` թափառաշրջիկ, աղքատ, անապահով, մուրացիկ, անապաստան, խնամազուրկ, լքված, բռնությունների զոհ, կրթությունից ու հանրային ծառայություններից դուրս մնացած, օրենքի հետ կոնֆլիկտի մեջ գտնվող, վարքային ու հոգեհուզական խնդիրներ ունեցող և այլն:
Հիմնադրամի ծրագրերը ջանում են կանխել երեխայի լքումը՝ իրականացնելով իրազեկման աշխատանքներ, ինչպես նաև մասնակցում են երեխաներին առնչվող քաղաքականության մշակմանը՝ խնդիրներին արձագանքելու և իրականացվող բարեփոխումներին աջակցելու նպատակով: 
Հիմնադրամի նախաձեռնությամբ իրականացվում են տարբեր երեխայակենտրոն ծրագրեր, մասնակցային վերապատրաստումներ, մասնագետների և ընտանիքների կարողությունների զարգացում և հետազոտություններ՝ ուղղված երեխայի և ընտանիքի կարիքներին և պաշտպանության ծառայությունների հասցեականությանը: