Get our free app. It won't take up space on your device

HF – Հարմոնիա Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների և Կրթության Զարգացման Հիմնադրամ

Paronyan street, 8/8,Yerevan 0015,Armenia

About HF – Հարմոնիա Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների և Կրթության Զարգացման Հիմնադրամ

«Հարմոնիա» Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների և Կրթության Զարգացման Հիմնադրամը («Հարմոնիա» Հիմնադրամ) հայկական ոչ պետական կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է 2005 թ. հունիսին՝ Հայաստանի տարբեր համայնքներում և ոլորտներում տեղեկատվական  և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների զարգացումը և կիրառումը խթանելու հիմնանպատակով՝ շեշտը դնելով կրթության ոլորտում տեխնոլոգիաների զարգացման և կիրառման վրա։
«Հարմոնիա» Հիմնադրամը գործունեություն է իրականացնում ՀՀ բոլոր մարզերում, ինչպես քաղաքային, այնպես էլ հեռավոր և սահմանամերձ համայնքներում։