Get our free app. It won't take up space on your device

Հետաքրքիր առաջարկ

ՀՀ, 0010, ք. Երևան, Վարդանանց 18/1

About Հետաքրքիր առաջարկ

«Հետաքրքիր առաջարկ»՝ երիտասարդ կազմակերպություն է, որը գործում է  ապահովագրական  և առողջապահական ծրագրերը քաղաքացիների լայն շրջաններում ներկայացնելու ոլորտում:

«Հետաքրքիր առաջարկ»-ն իր հաճախորդների համար հանդիսանում է ֆինանսական կայունության և արդյունավետ բժշկության ուղղորդիչ՝ խորհրդատու, առաջարկելով հաճախորդներին շուկայում առկա ծառայությունների անհատականացված տարբերակները:

«Հետաքրքիր առաջարկ»-ը երաշխավորում է նորեկների համար անձնային կայուն աճ, անհատական եկամուտների հարաճուն բարձրացում և մասնագիտական առաջընթաց:

Ընկերությունը հիմնվել է 2021թ-ի սկզբին՝ 10 հոգուց բաղկացած թիմով:
Այսօր «ՀԱ»-ի թիմը կրկնապատկվել է, և Ընկերությունը շարունակում է աճել և համալրել իր թիմը արհեստավարժ մասնագետներով: