Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close

Հայ Օգնության Միություն

10 subscribers
Address: Նալբանդյան փող., 116 շենք, բն.24
Phone: (010) 567513
About Us
Հայ օգնության միություն (ՀՕՄ) (Armenian Relief Society), կանանց անկախ բարեգործական կազմակերպություն։ ՄԱԿ-ի ոչ կառավարական կազմակերպությունների հասարակական լրատվության դեպարտամենտի անդամ։

Jobs at Հայ Օգնության Միություն

The company currently has no vacancies

Look for jobs in similar companies or subscribe to Հայ Օգնության Միություն page to receive notifications about vacancies posted by the company
address
Address
Նալբանդյան փող., 116 շենք, բն.24
Phone
Phone
(010) 567513