Get our free app. It won't take up space on your device

Հաշվապահների Պատրաստման Պրակտիկայի Կենտրոն

12 Կիևյան փողոց, Ереван, Армения

About Հաշվապահների Պատրաստման Պրակտիկայի Կենտրոն

«ՀԱՇՎԱՊԱՀԻ» ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱ + ՈՒՍՈՒՄ,
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ, 
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԽՈՐԱՑՎԱԾ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ` ՀԾ - ՀԱՇՎԱՊԱՀ, 1C - ՀԱՇՎԱՊԱՀ