Get our free app. It won't take up space on your device

GlobalHR LLC

Հանրապետության հրապարակ Վ.Սարգսյան 26

About GlobalHR LLC

«Գլոբալ Էյչ-Ար» -ը մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում ծառայություններ մատուցող կազմակերպություն է: 
Իրականացնում է մարդկային ռեսուրսների կառավարման ծառայությունների մատուցում, խորհրդատվություն և ուսուցում: