Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

6 subscribers
Address: ք. Երևան, Սասնա Ծռեր 2
About Us
Ընկերությունը՝ հանդիսանալով ունիվերսալ վարկային կազմակեպություն, իրականացնում է «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքով և Կանոնադրությամբ սահմանված ֆինանսական գործառնությունները՝ ՀՀ կետրոնական բանկի թիվ 35 լիցենզիային համապատասխան: Ընկերության հիմնադիր կազմակերպություններից «Կրեդիտ Յունիոն» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ՝ իր գործունեությունը ծավալել է հիմնականում իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցների ֆինանսավորման և սպառողական վարկավորման շուկայում, «Վաշինգթոն Քափիթալ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ՝ մասնագիտացված է եղել բացառապես Հայաստանի Հանրապետության հիփոթեքային վարկավորման շուկայում, «Ջի Էֆ Սի Ջեներալ Ֆայնենշլ Ընդ Քրեդիթ Քոմփանի» ՈՒԿՎ ՍՊԸ՝ մասնագիտացված է եղել բացառապես Հայաստանի Հանրապետության Գյուղատնտեսական վարկավորման շուկայում: Ընկերությունը «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքով և Կանոնադրությամբ սահմանված ֆինանսական գործառնությունների շրջանակներում իրականացնում է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վարկավորում: Ընկերությունը անդամակցում է «Վարկային կազմակերպությունների միությանը»: Ընկերությունը, հավատարիմ մնալով իր ռազմավարությանն ու իրականացվող քաղաքականությանը, անդամակցում և համագործակցում է ՀՀ գործող մի շարք հաստատությունների հետ: Մասնավորապես՝ Հիփոթեքային վարկավորման շուկայում Ընկերությունը համագործակցում է «Գերմանահայկական հիմնադրամ ծրագրի կառավարման գրասենյակի» Հայաստանյան ներկայացուցչության հետ, «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորող վարկային կազմակերպության հետ, «Բնակարան երիտասարդներին» վերաֆինասավորող վարկային կազմակերպության հետ: Գյուղատնտեսական վարկավորման շուկայում Ընկերությունը համագործակցում է Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամ (ԳԶՄՀ) «Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն» ՊՀ (ԱՖԾԿԿ), որը հանդիսանում է ՀՄՀ իրավահաջորդը «Գյուղատնտեսական ֆինանսավորման կառույց» ԾԻԳ (IFAD)

Jobs at «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

The company currently has no vacancies

Look for jobs in similar companies or subscribe to «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ page to receive notifications about vacancies posted by the company
Social media