Get our free app. It won't take up space on your device

About Գլաձոր

Երևանի «Գլաձոր» համալսարանն իրականացնում է կրթական, գիտական, հետազոտական գործունեություն, մատուցում է կրթական այլ ծառայություններ: