Get our free app. It won't take up space on your device

ԳԻԶԱ

ք. Երևան, Բաղրամյան 21/80

About ԳԻԶԱ

«Գիզա» ՍՊԸ-ն զբաղվում է շինմոնտաժային աշխատանքներով, ինչպես նաև ապրանքների մանրա-մեծածախ առևտրով: