Get our free app. It won't take up space on your device

ԷՅԲԻԱՅ ՍՊԸ

Երևան, Առնո Բաբաջանյան 98/4շ., հ.48

About ԷՅԲԻԱՅ ՍՊԸ

ԻՆՉ ԵՆՔ ՄԵՆՔ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ
Հաշվապահական ծառայությունները մեր կողմից մատուցվող հիմնական ծառայություններն են, որոնք իրականացվում են փորձառու մասնագետների կողմից: Մենք վարում ենք հաշվապահությունը ճշգրիտ և բարեխղճորեն՝ համաձայն գործող օրենսդրության և միջազգային ստանդարտների։ Իրականացնում ենք հաճախորդի եկամուտների և ծախսերի, ֆինանսական վիճակի վերլուծություն և առաջարկներ ենք ներկայացնում բիզնեսի զարգացման համար, որպեսզի հաճախորդը կատարի արդյունավետ որոշումներ:

Կազմակերպությունների գրանցում պետ. ռեգիստրում,
Հաշվապահական հաշվառման վարում,
Հաշվապահական հաշվառման ստուգում և վերականգնում,
ԵՏՄ գործարքներ՝ ներմուծում, արտահանում,
Հարկային հաշվարկների և հաշվետվությունների կազմում,
Հարկային բեռի օպտիմալացում,
Տնտեսական գրծունեության վերլուծություն: