Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close

Էյ-Սեքյուրիթի

12 subscribers
Address: Ք․ Երևան, Խորենացի 17
Phone: 010 56 00 15 / 094-34-09-09
About Us
Էյ-Սեքյուրիթի ՓԲ ընկերություն լիցենզավորված մասնավոր պահնորդական ընկերություն է, որը զբաղվում է ամբողջ ՀՀ տարածքում տարատեսակ օբյեկտների, շենք-շինությունների, կազմակերպությունների և գրեթե բոլոր ոլորտների պահապնությունով։ Մեր կազմակերպությունում աշխատավարձերը շուկայականից բարձր են և աշխատակիցները հնարավորություն են ունենում առաջընթացի։
Jobs at Էյ-Սեքյուրիթի
Social media