Get our free app. It won't take up space on your device

Էյ-Սեքյուրիթի

Ք․ Երևան, Խորենացի 17

About Էյ-Սեքյուրիթի

Էյ-Սեքյուրիթի ՓԲ ընկերություն լիցենզավորված մասնավոր պահնորդական ընկերություն է, որը զբաղվում է ամբողջ ՀՀ տարածքում տարատեսակ օբյեկտների, շենք-շինությունների, կազմակերպությունների և գրեթե բոլոր ոլորտների պահապնությունով։ Մեր կազմակերպությունում աշխատավարձերը շուկայականից բարձր են և աշխատակիցները հնարավորություն են ունենում առաջընթացի։