Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close

Էյ-Սեքյուրիթի

19 subscribers
Address: Արգիշտիի փողոց 15/17
Number of employees: 151-500
About Us

Էյ-Սեքյուրիթի ՓԲ ընկերություն լիցենզավորված մասնավոր պահնորդական ընկերություն է, որը զբաղվում է ամբողջ ՀՀ տարածքում տարատեսակ օբյեկտների, շենք-շինությունների, կազմակերպությունների և գրեթե բոլոր ոլորտների պահապնությունով։ Մեր կազմակերպությունում աշխատավարձերը շուկայականից բարձր են և աշխատակիցները հնարավորություն են ունենում առաջընթացի։

Jobs at Էյ-Սեքյուրիթի
Social media
Company address