Get our free app. It won't take up space on your device

EURASIA Training Center

Երևան, Ազատության պող., 24/2 շենք

About EURASIA Training Center

"Եվրասիա" դասընթացների կենտրոն

Եվրասիա դասընթացների կենտրոնը հիմնադրվել է 2010 թ. և արդեն ձեռք է բերել որակյալ դասընթացներ մատուցող կենտրոնի համբավ: Կենտրոնը կազմակերպում է օտար լեզուների, համակարգչային, բիզնես  և մասնագիտացված դասընթացներ՝ ապահովելով որակյալ և պահանջված հմտություններ: Դասընթացները կազմակերպվում են կահավորված և նորագույն սարքավորումներով համալրված լսարաններում:
Դասավանդումն իրականացվում է ինտերակտիվ մեթոդներով՝ նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Բոլոր անհրաժեշտ նյութերը տրամադրվում են կենտրոնի կողմից: Առաջին պարապմունքն անցկացվում է անվճար:
Դասընթացները հաջողությամբ ավարտելու դեպքում կենտրոնի կողմից մասնակցին տրվում է համապատասխան վկայական: