Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close

Yerkir Real Estate

50 subscribers
Number of employees: 16-50
Website: yerkir-real.com
Phone: 091279393
About Us

Երկիր անշարժ գույքի ընկերությունը Հայաստանում զբաղվում է ռիելթորական գործունեությամբ - անշարժ գույքի առուվաճառքով և գույքի վարձակալությունների միջնորդային գործունեությամբ։Երկիր անշարժ գույքի ընկերության մասնագետներն ունեն ավելի քան 30 տարվա աշխատանքային փորձ անշարժ գույքի առք և վաճառքի շուկայում: Ընկերության մասնագետների բարձր որակավորումը երաշխավորում է մեր հաճախորդների ցանկացած բարդության խնդիրների օպերատիվ լուծումը:

Jobs at Yerkir Real Estate
Benefits
Annual salary review
Annual salary review
Corporate events
Corporate events
Free tea, coffee and refreshments
Free tea, coffee and refreshments
Reward system
Reward system
Trainings
Trainings
Company car
Company car
address
Number of employees
16-50
website
Website
Phone
Phone
091279393
Industry
Industry
Real Estate
Social media