Get our free app. It won't take up space on your device

Էքստրա Յուս ՍՊԸ

ք. Երևան, Գ.Նժդեհի փողոց 13շ.

About Էքստրա Յուս ՍՊԸ

Էքստրա Յուս իրավաբանական գրասենյակը հիմնադրվել է 2012թ.:

Իրավաբանական գրասենյակում գործում են երկու ճյուղեր՝
1. սպասարկում է իրավաբանական անձանց՝ կազմակերպություններին, իրականանացնում է իրավաբանական և ֆինանսական կառավարում (outsourcing)
2. սպասարկում է ֆիզիկական անձանց՝ անհատներին, քաղաքացիական, քրեական և վարչական իրավունքի ոլորտներում: