Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close

Էքստրա Յուս ՍՊԸ

Address: ք. Երևան, Գ.Նժդեհի փողոց 13շ.
Phone: +374 10 44 58 55
About Us
Էքստրա Յուս իրավաբանական գրասենյակը հիմնադրվել է 2012թ.: Իրավաբանական գրասենյակում գործում են երկու ճյուղեր՝ 1. սպասարկում է իրավաբանական անձանց՝ կազմակերպություններին, իրականանացնում է իրավաբանական և ֆինանսական կառավարում (outsourcing) 2. սպասարկում է ֆիզիկական անձանց՝ անհատներին, քաղաքացիական, քրեական և վարչական իրավունքի ոլորտներում:

Jobs at Էքստրա Յուս ՍՊԸ

The company currently has no vacancies

Look for jobs in similar companies or subscribe to Էքստրա Յուս ՍՊԸ page to receive notifications about vacancies posted by the company
address
Address
ք. Երևան, Գ.Նժդեհի փողոց 13շ.
Phone
Phone
+374 10 44 58 55