Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close

Բիլդեր Քոնսթրաքշն ՍՊԸ

Address: Շիրակի 47/3, ք. Երևան
Phone: 010465222
About Us
«Բիլդեր Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ-ն հիմնադրվել է 1998 թվականին` «Վահագն և Սամվել» անվանմամբ։ 2021 թվականին ընկերությունն անվանափոխվեց՝ ստանալով «Բիլդեր Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ անվանումը։ Ընկերությունը զբաղվում է ճանապարհաշինության, հիդրոտեխնիկական շինարարության, ասֆալտբետոնե և ցեմենտբետոնե խառնուրդների արտադրությամբ:

Jobs at Բիլդեր Քոնսթրաքշն ՍՊԸ

The company currently has no vacancies

Look for jobs in similar companies or subscribe to Բիլդեր Քոնսթրաքշն ՍՊԸ page to receive notifications about vacancies posted by the company
Social media